objectius

  • Afavorir l'èxit escolar i humà de tot l'alumnat del territori.
  • Possibilitat la igualtat d'oportunitats educatives de tot l'alumnat, incidint especialment sobre els col.lectius amb més dificultats.
  • Potenciar la coordinació entre els agents educatius dels diferents nivells de l'educació, les seves famílies i les entitats i associacions municipals i supramunicipals.