Pla Educatiu d'Entorn

Treball en xarxa

d'àmbit comarcal

d'una comunitat educativa

Un Pla Educatiu d’Entorn (PEE) és una iniciativa oberta i de cooperació educativa que vol donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives dels infants i joves, coordinant i dinamitzant l’acció educativa d’una zona més enllà de l’àmbit escolar. El Departament d’Educació i Universitats de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa els Plans Educatius d’Entorn per potenciar aquelles iniciatives i facilitar l’emergència de nous projectes que donin una resposta integrada i comunitària a aquestes necessitats.

Els PEE s’adrecen a tot l’alumnat i a tota la comunitat educativa, però amb una especial sensibilitat als sectors socials més desfavorits i fràgils i a les edats més vulnerables, particularment als alumnes de la franja 10-16 i als nois/es nouvinguts o amb risc de marginació, per tal d’assegurar-ne la igualtat d’oportunitats.

Els PEE tenen per objectius promoure la cohesió social a través de l’educació intercultural, l’equitat i l’ús de la llengua catalana; volen incrementar l’èxit escolar i millorar el vincle entre les famílies, escoles i entorn; enfortir les xarxes educatives i la participació en activitats de lleure, reduint desigualtats entre col.lectius.