Llengües de la nova ciutadania



La llengua és un pont entre consciències,
per conviure i avançar vers una societat millor.
Les llengües no són armes, sinó tot el contrari.



Classes d'àrab en horari extraescolar


Aquestes classes neixen fruit d’un conveni de col·laboració amb el govern del Marroc (LACM) pel qual un professor nadiu imparteix classes de llengua i cultura àrab en diferents centres educatius, obertes a alumnat marroquí i alumnat autòcton, fora de l'horari lectiu. Enguany es fan a Sant Vicenç de Castellet per a alumnes de Primària i de Secundària. El nou professor és el Sr. Abdellah Nafihi, i fins ara feia de mestre al Marroc.


Sant Vicenç de Castellet

Secundària: dimecres tarda a l'INS Castellet
Primària: divendres tarda a l'ESC Puigsoler







Un servei per facilitar i promoure la inclusió

Les classes de llengües de la nova ciutadania van acompanyades d'un servei de traducció i assessorament al qual poden recórrer les escoles, que resulta molt útil per facilitar el traspàs d'informació entre l'escola i les famílies, amb l'objectiu de promoure la inclusió i millorar la vida escolar.


Més informació sobre el programa

Programa LACM. Guia per al professorat
Llengües de la nova ciutadania



Comments